Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ TIẾN ĐẠT
BS CKII Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Chiều thứ ba
NGUYỄN PHÁT ĐẠT
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
HUỲNH TẤN ĐẠT
TS BS Nam Nội tiết Sáng thứ ba
Lương Văn Đến
Khám cách tuần
BS CKII Nam Y học gia đình Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Lương Văn Đến
BS CKII Nam Chăm Sóc Giảm Nhẹ Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Huỳnh Ngọc Diễm
BS CKI Nữ Nội tiết Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Phụ trách phòng khám
DƯƠNG PHỦ TRIẾT DIỄM
Buổi chiều khám từ 13h30-16h30
BS CKII Nữ Y học hạt nhân Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
LÊ NGUYỄN XUÂN ĐIỀN
ThS BS Nam Nội thận Sáng thứ ba
NGÔ CAO NGỌC ĐIỆP
BS CKI Nữ Khám và Tư vấn dinh dưỡng Chiều thứ hai
LÊ QUANG ĐÌNH
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ hai
Chiều thứ hai