Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LƯƠNG HỮU ĐĂNG
TS BS Nam Tai mũi họng Chiều thứ sáu
Võ Minh Đạt
Khám cách tuần
ThS BS Nam Tiểu phẫu Chiều thứ hai
Trần Quang Đạt
Khám cách tuần
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
LÊ TRƯƠNG TUẤN ĐẠT
ThS BS Nam Niệu học chức năng Chiều thứ tư
Sáng thứ bảy
LÊ TIẾN ĐẠT
BS CKII Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ ba
LÊ TIẾN ĐẠT
BS CKII Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Chiều thứ ba
NGUYỄN PHÁT ĐẠT
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
HUỲNH TẤN ĐẠT
TS BS Nam Nội tiết Sáng thứ ba
Lương Văn Đến
BS CKII Nam Chăm Sóc Giảm Nhẹ Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Lương Văn Đến
Khám cách tuần
BS CKII Nam Y học gia đình Sáng thứ hai
Chiều thứ hai