Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VÕ QUANG ĐỈNH
ThS BS Nam Da liễu Sáng thứ ba
NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN
Khám nội tiêu hóa
BS CKI Nữ Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ sáu
NGUYỄN THỊ NHÃ ĐOAN
BS CKI Nữ Viêm gan Chiều thứ năm
TRẦN HÀ THỊ KIM ĐỜI
BS CKI Nữ Nội thận Chiều thứ ba
Sáng thứ năm
NGUYỄN MẠNH ĐÔN
ThS BS Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Chiều thứ ba
Sáng thứ năm
Chiều thứ sáu
Trần Minh Đức
ThS BS Nam Suy tim Sáng thứ bảy
LA THIỆN ĐỨC
BS Bạch Trí Dũng khám thay ngày 31.5.2023
ThS BS Nam Thần kinh Chiều thứ tư
Chiều thứ năm
PHẠM CHÍ ĐỨC
ThS BS Nam Thần kinh Chiều thứ tư
NGUYỄN MINH ĐỨC
BS CKI Nam Lão khoa Sáng thứ năm
TRẦN NGỌC HỮU ĐỨC
BS Phạm Huỳnh Tường Vy khám thay ngày 03.6.2023
BS CKII Nam Nội Cơ Xương Khớp Sáng thứ bảy